فضاهای شهری
معماری

فضاهای شهری

فضاهای شهری از دو دیدگاه می توان به مسئله فضای شهری در ایران نگاه کرد : یکی کیفیت فضا در بحث موجود و بحث دیگر چگونگی طراحی این فضاها که ناشی از تفاوت های ماهیتی در فضاهای شهری در ایران و کشورهای مختل
متن کامل
عوامل مهم در احساس خطر، ترس و گریز از فضای شهری
معماری

عوامل مهم در احساس خطر، ترس و گریز از فضای شهری

عنوان مقاله : عوامل مهم در احساس خطر، ترس و گریز از فضای شهری، سیاست هایی برای دستیابی به امنیت روانی در فضای شهری انسان به عنوان بهره بر وعامل پدید آورنده شهر، در شهر ساکن بوده، زندگی می کنند و حض
متن کامل
معماری گنبد
معماری

معماری گنبد

معماری گنبد معمولاً در نقشه هائی معماری که پوشش به صورت گنبد طراحی می شود زمینه را به شکل مربع در نظر می گیرند تا به سادگی بتوان آنرا تبدیل به ۸ و ۱۶ و ۳۲ و بالاخره دایره کرد . گنبد سازی در ایران به
متن کامل
گنبد در معماری ایران
معماری

گنبد در معماری ایران

گنبد در معماری ایران پوشش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد . کمبود چوبهای استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصـلی پوشش تخت است ، سبب شده است که پوشش سغ sagh و گنبد روایی پیدا کند و بخصوص در دهانه ها
متن کامل
نقش گنبد در معماری
معماری

نقش گنبد در معماری

نقش گنبد در معماری بیژن روحانی :یکی از کلیشه‌های رایج در مورد معماری ایرانی، توصیفاتی است که در مورد گنبدهای زیبا آن وجود دارد. در این که گنبد به عنوان یکی از فرم‌های مورد استفاده در معماری، تا چه حد
متن کامل