فضای شهری
معماری

عوامل مهم در احساس خطر، ترس و گریز از فضای شهری

Posted On اسفند ۳, ۱۳۹۵ at ۷:۰۶ ب.ظ by / No Comments

عنوان مقاله : عوامل مهم در احساس خطر، ترس و گریز از فضای شهری، سیاست هایی برای دستیابی به امنیت روانی در فضای شهری

انسان به عنوان بهره بر وعامل پدید آورنده شهر، در شهر ساکن بوده، زندگی می کنند و حضور در شهر دائمی است.برآوردن نیازهای انسان با حضور موقت مطرح می باشد که در‌آن امنیت، آسایش،ایمنی و خوشایندی از حضور در فضای شهری مدنظر بوده است و نیاز به تجهیزات و تاسیساتی دارد که بتواند امکان حضور را فراهم آورد.

فضای شهری کالبدی است که در آن حیات انسانی به حرکت در می آید و فضای شهری با از دست دادن امنیت روانی خود، تنها به یک شریان ارتباطی تبدیل خواهد شد.

دستیابی به امنیت روانی فرآیندی است که نیازمند تحقق در مقام مولفه های فضای شهری می باشد و تنها با رفع یک مشکل هرگز امنیت روانی قابل حصول نیست.

روانشناسی محیط نیز بیشتر به کنش های آنی انسان در مواقع خطر پرداخته و خروج عوامل محیطی از آستانه تحمل انسان به عنوان عوامل نارضایتی و ناامنی دانسته است.


حتما ببینید: اطلاعات معماری


مبانی نظری : امنیت روانی زیر مجموعه گسترده ای وسیع یعنی امنیت جامع انسانی محسوب می شود که در بردارنده حقوق و امنیت فردی، مالی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

امنیت جوامع انسانی دارای دو بعدمی باشد : الف) بعد حداقلی (کفاف) که در آن آحاد جامعه قادر به تامین و تضمین معیشت و بقا و امنیت خود می باشند. ب) بعد ارتقایی ( رفاه) که در آن مردم قادرند از احساس امنیت و آرامش برخوردار باشند.

ترس از فضای شهری و عدم احساس امنیت هم یک رابطه عینی و در مورد دیگر یک رابطه ذهنی است.

امنیت روانی و نظام فعالیتی : فضای شهری یک بعد مکانی و یک بعد محتوایی- اجتماعی دارد تا زمانی که روحیه مدنی در نظام فعالیت ها و آمیختگی روابط انسانی در فضاهای عمومی تبلور نیابد، به رغم جوانب زیبایی شناختی هنوز فضای شهری خلق نشده است.

امنیت روانی در نظام فعالیتی در سه بعد نظارت همگانی، ترغیب حضور انسان و کاربریهای شهری در فضا تحقق می پذیرد.

حضور فعال مردم در شهر، از عوامل افزایش امنیت در فضای شهری است.

فضای شهری
فضای شهری

منطقه شهری : حصول امنیت روانی در منظر شهری بیشتر ادراک فضایی از فضاست که می توان ارتباط روحی پدیده ها را با انسان مورد مطالعه قرار داد.

رعایت تناسب بصری و انسانی در مقیاس فضا باعث هماهنگی و ایجاد نظم شده و در نهایت با ایجاد آرامش و احساس امنیت در فضا می دهد. منظر شهری چه از طریق مناظر انسان ساخت و چه از طریق مناظر طبیعی در ذهن و روان انسان تاثیر می گذارد.

در هر محیطی معنایی نهفته است که طی یک فرآیند دو مرحله ای توسط فرد ارزیابی می شود. در مرحله اول: واکنش تقریبا آنی نسبت به شکل ها و الگوهای محیط در ذهن صورت می گیرد که به آن مرحله الهام می گوئیم و مرحله دوم یا شناختی ادراک است که رمز گشائی از اشارات محیطی است که در اشیاء و روابط آنها وجود دارد.

رنگ مهمترین عنصر بصری از نظر احساسی و عاطفی است و در شهر سنتی چگونگی استفاده از رنگ تحت تاثیر دو عامل محیط و باورها و اعتقادات و آداب و رسوم محل بوده است.

رنگ قرمز ← که محرک اعصاب است و باعث احساس شعف نیز می گردد.

کودکان در مورد رنگ های خاکستری، قهوه ای و سیاه و سفید احساس مطلوبی ندارند و باعث خستگی و اختلال اعصاب آنها می شود.

رنگ سبز در ایجاد احساس امنیت فضا نقش عمده دارد.

برای سالخوردگان رنگ سیاه و سفید در اولویت است.

ادراک معنایی شهری در ذهن شهروندان: ادراک معنایی فضای شهری هر چند پدیده ای منحصر به شخص است اما در شکل گیری معنایی فضای شهری عواملی نظیر خوانائی، خاطره، حس تعلق، هویت، معنویت گرایی و تناسب فضا با انسان در انطباق با فرهنگ جامعه موضوعاتی است که طراحان امکان بازیابی و دستیابی به آن را در فضای شهری ممکن می سازد.

دو عامل مهم باعث خاطره انگیزی فضاخواهدشد، ابتدا نقش انگیزی به معنای وجود عملکردهای مفاهیم و ویژگی های کالبدی و دوم برانگیختن احساسات مثبت شهروندان و ایجاد محیطی مانوس


حتما ببینید: دانلود آبجکت کابینت


ساختار فضایی : منظور از ساختار فضایی که از آن به سازمان کالبدی و فضایی شهری می توان یاد کردپهنه عملکردی و بناهای معماری سازنده کالبد شهر و در نهایت سازمان فضای شهری می باشد.

شرط تحقق امنیت روانی احساس آرامش و عدم ترس از فضای شهری است.

سیرهای شهری متعلق به همه کسانی خواهد بود که در شهر حضور دارند.

به نوعی سلب آسایش و امنیت آنها محسوب شده است.

در بحث رابطه فضا با فعالیت های انسانی در سه حالت قابل بررسی است: امکان گرایی محیطی، … محیطی و … محیطی

اکوسیستم شهری : بهداشت فضای شهری از عوامل موثر در کیفیت فضایی و امنیت فضای شهر است.

معابر شهری با سه دسته از آلودگی های زیست محیطی یعنی آلودگی هوا، آلودگی صدا و آلودگی بیولوژیک روبرو است.

شرایط آسایش اقلیمی با رعایت نور، گرمی و سردی فضا و سایه اندازی از عوامل موثر در حس و آسایش در فضاست که به انسان امکان استفاده مناسب از فضا را می دهد.

نتیجه گیری

فضای شهری برای رشد بالندگی و در نهایت اجتماع پذیری خود نیازمند فضایی با احساس آرامش و آسودگی است.

در فضای شهری دستیابی به شرایطی که تحقق امنیت روانی که ممکن سازد نیازمند توجه به ابعاد حضور انسان و ادراک فضائی انسانی و در نهایت تعبیر انسانی از مولفه های شهری، به جای تعبیر کمی می باشد.


حتما ببینید: پلان مسکونی


 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *